Artykuł

Jak przygotować się do kontroli Urzędu Skarbowego?

Kontrola skarbowa to jedna z tych rzeczy, których przedsiębiorcy obawiają się najbardziej. Nawet ci regularnie opłacający podatki raczej woleliby uniknąć pukania do drzwi przedstawicieli Urzędu Skarbowego. Niemniej taka sytuacja może się wydarzyć w każdej firmie, chociaż wcale nie musi oznaczać nic złego. W tym artykule podpowiadamy, jak należy przygotować się do kontroli Urzędu Skarbowego.

Kontrola skarbowa – co ma na celu?

Kontrole skarbowe przeprowadzane są w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. W ten sposób weryfikowana jest skuteczność wypełniania obowiązków podatkowych i innych zobowiązań, które docelowo mają zasilać budżet państwa. Podczas kontroli organy kontrolne mogą indywidualnie przyjrzeć się, jaki system naliczania i odprowadzania podatków stosuje firma i czy są one zgodne z obowiązującym prawem.

Oczywiście wielu przedsiębiorców jest sceptycznie nastawionych do kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Trzeba jednak pamiętać, że różnorodne wykroczenia i przestępstwa podatkowe się zdarzają, zatem działanie organu kontrolnego jest jak najbardziej uzasadnione. Negatywne nastawienie przedsiębiorcy nic w tym przypadku nie da, znacznie bardziej rozsądnie będzie przygotować się na taką ewentualność.

Co zrobić, gdy czeka cię kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa może odbyć się bez wcześniejszego powiadomienia podatnika, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. W większości przypadków urząd wysyła specjalne powiadomienie z informacjami dotyczącymi działań, które mają zostać podjęte. Z powiadomienia dowiesz się m.in. jaki będzie zakres czynności kontrolnych. To już spore udogodnienie dla przedsiębiorcy. Dzięki temu będziesz mieć okazję do przygotowania, uzupełnienia i zweryfikowania dokumentów z obszaru, którym zainteresowany jest organ kontroli. Kontrolę wszczyna się po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia. To sporo czasu, aby zgromadzić wszystkie dokumenty i uzupełnić ewentualne braki.

Jeśli współpracujesz z biurem rachunkowym, tak naprawdę w jego obowiązku jest dopilnowanie, aby cała dokumentacja i wszystkie kwestie, jakie mogą być sprawdzane podczas kontroli, były w jak najlepszym porządku. Najczęściej niezbędne są dokumenty potwierdzające rejestrację firmy oraz dokumentacja podatkowa, która wchodzi w zakres kontroli. Sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym może być różny i zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania, ale należy przygotować wszelkie prowadzone ewidencje podatkowe.

Jakich błędów unikać?

Przygotowując się do kontroli skarbowej, powinieneś wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, z których bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy. To kilka błędów, które bardzo często ujawniane są właśnie przy weryfikacji organu kontrolnego. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • błędne dane w księgach podatkowych i deklaracjach,
  • odliczanie podatku, gdy nie przysługuje prawo do odliczenia,
  • różnorodne braki w dokumentacji podatkowej,
  • faktury wystawione na fikcyjne transakcje.