5 stycznia, 2022

Jaka czeka nas obowiązkowa składka zdrowotna od 2022 roku?

​Po 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wyższa obowiązkowa dziewięcioprocentowa składka zdrowotna. Będzie ona naliczana do comiesięcznego jej opłacania według zasad opisanych poniżej w artykule.

Na początku przypomnijmy sobie krótko pewną prawidłowość w polskim systemie podatkowym. Składka na NFZ w Polsce jest obecna od 1998 roku, kiedy podjęto decyzję o likwidacji Kas Chorych, a w ich miejsce powołanie do życia Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej wysokość określa zapis ustawy o NFZ. Ustawę definiuje tekst jednolity dostępny w rządowym Dzienniku Ustaw z 2021 roku pod pozycją 1285. Od 2007 roku wynosi ona pełne 9 proc. podstawowego wymiaru składki na system ochrony zdrowia w Polsce. Od 2022 jej wielkość nie wzrośnie ani trochę, jednak samej daniny na NFZ nie będziemy mogli już odliczyć sobie od podatku.

Jakie to ma znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców?

Przed wprowadzeniem ustawy Polski Ład składka na NFZ okazywała się najbardziej dotkliwa wobec pracowników świadczących stosunek pracy na dwóch typach umów, umowy o pracę (UoP) lub umowy zlecenie (Uz). Wszystkie te osoby musiały płacić jej pełną wartość. Co istotne z punktu widzenia podatnika prowadzącego własną działalność gospodarczą – wysokość składki po odliczeniu od podatku wynosiła ledwie 1,25 proc., pomimo tego szału nie było, musieli ją płacić wszyscy i niezależnie od osiąganych dochodów. Od nowego roku zasada ta ma ulec sporej zmianie.

Ile od 1 stycznia 2022 roku będzie wynosić comiesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców?

Dla wszystkich osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą wysokość składki zdrowotnej od roku 2022 uchwalono na poziomie 381,81 złotych miesięcznie. Jej wysokość dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcę, bez względu na uzyskiwane przez niego dochody.

Moment, zaraz, zaraz skąd tak właściwie wzięła się taka kwota?

Kwota bazowa składki zdrowotnej obliczana jest od wysokości 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (oczywiście ustalonego na rok 2021 – taka mała uwaga). To jednak jeszcze nie koniec wyliczeń, bo większą część składki, a dokładniej mowa o kwocie 328,78 zł możemy aktualnie odliczyć od podatku. Wartość ulgi po dokonaniu odliczenia podatkowego wynosi 53,03 zł.

A jak będzie po nowym roku?

W myśl ustawy Nowy Polski Ład od przyszłego 2022 roku będziemy musieli płacić 9 proc. składki zdrowotnej na system ochrony zdrowia w Polsce. I tu widać pierwsze zaskoczenie, rząd premiera Mateusza Morawieckiego ustalił w klauzuli ustawowej wyjątki prawne od tej reguły.

Jakie są to przyjęte wyjątki od sztywnych reguł podatkowych w roku 2022?

Pierwszą docelową grupą są osoby objęte podatkiem liniowym. Dla tych podatników stawka będzie wynosić zaledwie 4,9 proc.

Drugą grupę stanowią podatnicy rozliczający się ryczałtem. W tym zapisie ustawy zostały ustalone 3 niezmienne kwoty w zależności od wielkości uzyskiwanych rocznych przychodów przez przedsiębiorców:

  • wariant I składki: 305,65 zł dla rocznych przychodów do 60.000 zł;
  • wariant II składki: wysokości 509,27 zł dla rocznych przychodów z przedziału pomiędzy 60.000- 300.000 zł;
  • wariant III składki: wynosi aż 916,68 zł dla rocznych osiągniętych przychodów powyżej 300.000 złotych.