Artykuł

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Pełna księgowość to bardzo precyzyjny, a jednocześnie dość skomplikowany system ewidencyjny. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga nieco czasu, skrupulatności i umiejętności, jednak przynosi też sporo korzyści przedsiębiorcy. Jest to najlepszy sposób na szerokie monitorowanie sytuacji finansowej firmy, co bywa niezwykle istotne w przypadku np. istotnych decyzji biznesowych.

Specyfika pełnej księgowości

W przypadku pełnej księgowej ewidencjonowane są nie tylko przychody i rozchody niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego (jak przy prowadzeniu KPiR), ale wszelkie procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Pełna księgowość obejmuje przede wszystkim:

 • ewidencję przychodów i kosztów,
 • ewidencję majątku oraz źródeł jego finansowania,
 • wykazy składników aktywów i pasywów,
 • sprawozdania finansowe,
 • inwentaryzację majątku i zobowiązań,
 • dane dotyczące wynagrodzeń pracowników itp.

To szereg szczegółowych danych, które zapewniają pełną kontrolę wszelkich zdarzeń finansowych w przedsiębiorstwie. Jednocześnie obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nie należy do najłatwiejszych, a z całą pewnością wymaga stosownych umiejętności oraz czasu. Dlatego też bardzo wiele firm korzysta z profesjonalnych usług outsourcingu księgowego oferowanych przez naszą firmę.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów mają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki komandytowe.

Oprócz tego do korzystania z tego systemu ewidencjonowania zobligowane są również:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,

których wartość rocznych przychodów za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Warto przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy ze swojej działalności osiągają przychody mniejsze niż wskazana kwota, także mogą zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości. Wówczas obligatoryjnie będą korzystać z tego systemu ewidencjonowania po uprzednim zgłoszeniu swojej chęci w Urzędzie Skarbowym przy składaniu zeznania rocznego.