10 Luty 2023

Rozliczmy się z naszych dochodów za 2022 w rocznym zeznaniu PIT

PIT za 2023

Odpowiedni PIT należy złożyć do 2 maja 2023 roku.

Zeznanie roczne możemy złożyć w formie papierowej (w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą przed upływem terminu na złożenie zeznania). Również elektronicznej – przez e-Deklarację lub w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy. Możemy zaakceptować przygotowany formularz na portalu podatkowym lub wprowadzić w nim zmiany.

Kto powinien złożyć PIT samodzielnie?

Przeważnie składany jest PIT-37 (dla osób osiągających przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli pracujących na etat czy na umowy cywilnoprawne). Zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy osób samotnie wychowujących dzieci. Znów PIT-36 wypełniają osoby, które osiągnęły przychód na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczają się według skali. PIT-36L natomiast przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy.

Jakie ulgi przysługują podatnikom za 2022?

W rozliczeniu PIT za 2022 rok możemy odliczyć między innymi ulgę prorodzinną, rehabilitacyjną, dla seniorów, na internet czy termomodernizacyjną, a także przekazanie darowizny. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna lub jej opiekun. Odliczyć możemy wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające codzienne czynności (na przykład na adaptację mieszkania, zakup sprzętu do rehabilitacji, opiekę pielęgniarską). Możemy też odliczyć różnicę między poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu. Jeśli osoba niepełnosprawna (lub opiekun) jest właścicielem samochodu osobowego, którym jeździ na zabiegi, odliczy wówczas wydatki na paliwo. Osoby, które wcześniej nie korzystały z ulgi na internet, mogą odliczyć ją w następujących po sobie dwóch latach. Osoby, które wychowują dzieci, odliczą tzw. ulgę prorodzinną.

Czy warto rozliczyć się z małżonkiem?

Należy wiedzieć, że sposobem na obniżenie podatku (szczególnie wtedy, kiedy dochody są różne) może być rozliczenie z małżonkiem. Nie ma konieczności pozostawania cały rok w związku małżeńskim. Łącznie rozliczenie dochodów małżonków jest możliwe także wtedy, kiedy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego (wniosek składa wdowa lub wdowiec). Natomiast należy pamiętać o ty, że wspólne zeznanie nie jest możliwe, jeśli jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym albo ryczałtem (nawet jeśli działalność zawieszono). Także wtedy, kiedy małżonkowie mają rozdzielność majątkową).

Kto jest zwolniony z podatku dochodowego za 2023?

Osoby, których dochody nie przekroczą 30 000 zł, są zwolnione z podatku. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje skala podatkowa. W przypadku zarobków do 120 000 zł stawka to 12 procent.