Artykuł

Składki ubezpieczeniowe a status studenta

Bardzo wielu studentów w czasie trwania nauki podejmuje pracę zarobkową. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby studiujące, ponieważ przypadku niektórych form zatrudnienia (np. umowy zlecenie) nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Wielu klientów naszego biura rachunkowego zatrudnia w swoich przedsiębiorstwach studentów, dlatego w tym artykule podpowiadamy, jak w takich przypadkach należy podjeść do kwestii składek ubezpieczeniowych.

Składki ZUS a studenci pracujący na umowie zlecenie

Zdecydowanie najczęściej studenci pracują na umowie zlecenie. To korzystna forma zatrudnienia z punktu widzenia pracodawców, ponieważ nie trzeba wówczas opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie jest w przypadku umowy agencyjnej czy umowy o świadczenie usług. Dotyczy to jednak wyłącznie zatrudnionych, którzy są:

  • uczniami gimnazjów,
  • uczniami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
  • studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Ci pracownicy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Zleceniodawca nie musi więc zgłaszać ich do ZUS-u ani też potrącać z wypłacanego wynagrodzenia żadnych składek. Nie ma przy tym znaczenia obywatelstwo ani kraj, w którym się uczy lub studiuje osoba zatrudniona. 

Młodzi ludzie do 26. roku życia są objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak najczęściej jest to ubezpieczenie rodziców lub zapewniane przez uczelnię (nie jest to obowiązek pracodawcy).

Obowiązek zgłoszenia zleceniodawcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego następuje wówczas, gdy pracownik kończy 26. rok życia lub zostaje wykreślony z listy studentów albo obrony pracy magisterskiej (nawet jeśli nie ma jeszcze 26 lat).

Student na umowie o pracę

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku studentów, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Wraz z podpisaniem umowy o pracę ze studentem obowiązkowo należy odprowadzać wszystkie składki ubezpieczeniowe, a więc emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Nie ma w tym przypadku znaczenia wiek.

To jeden z głównych powodów, dla których osoby młode, które nadal się uczą, zwykle zatrudniane są przede wszystkim w ramach umowy cywilnoprawnej. Taka forma zatrudnienia jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pracodawców.