Artykuł

Zapomniałeś o rozliczeniu PIT? Sprawdź, co robić

Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika jest roczne rozliczenie PIT. Na rozliczenie podatku za ubiegły rok (czyli 2019) mamy czas do 30 kwietnia 2020 roku. Zdarzają się jednak przypadki, że z różnych powodów podatnicy nie składają w stosownym terminie deklaracji. Często przyczyny tego zaniechania są błahe, np. zwyczajnie zapominamy o rozliczeniu, chociaż zdarza się, że podatnik nie dopełnia swoich obowiązków z poważnych przyczyn osobistych czy wypadków losowych. Jak należy wtedy postąpić? Czy trzeba spodziewać się wówczas przykrych konsekwencji?

Obowiązek rocznego rozliczenia PIT

Zaniechania podatkowe bywają różne. Zdarza się, że podatnik nie złoży rocznej deklaracji w terminie, jednak podatki są opłacone, np. w formie zaliczek. Niekiedy udaje nam się złożyć deklarację w terminie, ale zapominamy o zapłacie podatku. W końcu może zdarzyć się i tak, że podatnik nie składa ani deklaracji, ani nie płaci podatku w danym roku. Każda z tych sytuacji może być karalna. Każdy podatnik podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Uchylając się od opodatkowania, nie ujawniając podstawy opodatkowania i nie składając deklaracji, narażamy się na karę grzywny, a nawet karę pozbawienia wolności.

Osoby fizyczne mogą rozliczyć się łatwiej, unikając kar

W ubiegłym roku weszła w życie usługa Twój e-PIT, która dotyczyła głównie rozliczających się PIT-37. W tym roku planowane jest udostępnienie jej dla szerszego grona podatników. Dzięki niej roczne zeznania podatkowe osób fizycznych będą przygotowywane automatycznie. Podatnicy muszą wyłącznie zaakceptować automatycznie wygenerowane formularze. Podatnik powinien zalogować się do Portalu Podatkowego i zaakceptować wypełnione już zeznanie. Może również wprowadzić do niego poprawki lub odrzucić je, rozliczając się samodzielnie. Jeśli jednak przed terminem ostatecznym, a więc 30 kwietnia, podatnik nie zrobi nic, zeznanie zostanie automatycznie potraktowane jako zaakceptowane. Zatem nawet nie podejmując żadnych działań, podatnik będący osobą fizyczną zostanie rozliczony. 

Trzeba jednak pamiętać, że podatnik nadal zobligowany jest do uiszczenia dopłaty, jeśli taka zostanie mu doliczona. Jeśli tego nie zrobimy, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami.