Artykuł

Zmiany podatkowe w 2020 – bądź na bieżąco

Rok 2020 przyniósł wiele zmian podatkowych. Dobra wiadomość jest taka, że w przyczyniają się one do znacznego ułatwienia życia podatników. W ramach świadczonych usług wyjaśniamy naszym klientom, które zmiany będą miały bezpośredni wpływ na ich działalność. 

  • Mikrorachunek podatkowy

To jedna z najważniejszych zmian, o której sporo mogliśmy usłyszeć w mediach już w ubiegłym roku. Indywidualny mikrorachunek podatkowy ma stanowić ułatwienie dla podatników płacących PIT, CIT czy VAT. Wszelkie należnością będą wpłacane na indywidualne konto, więc nie trzeba będzie szukać numeru rachunku konkretnego urzędu skarbowego. Dzięki temu zredukowany zostanie problem omyłkowych wpłat na niewłaściwe konta. Co więcej, mikrorachunki mają usprawnić proces płatności PIT, CIT i VAT, co w konsekwencji może skutkować np. szybszym uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń.

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować na stronie podatki.gov.pl po wpisaniu numeru PESEL lub NIP. Każdemu podatnikowi nadawany jest odpowiedni numer automatycznie, więc nie trzeba składać żadnych wniosków. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

  • Biała lista przy transakcjach powyżej 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieć obowiązek dokonywania płatności za transakcje na kwotę równą lub przekraczającą 15 tys. zł brutto wyłącznie na rachunki rozliczeniowe wskazane w Wykazie podatników VAT, czyli tzw. białej liście (jeśli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym). W innym przypadku płatność ta nie będzie mogła stanowić dla podmiotu dokonującego płatności kosztu podatkowego (CIT/PIT). Bardzo ważne jest więc systematyczne weryfikowanie statusu kontrahentów i rachunków bankowych, na których uiszczane są opłaty.

  • Ulga za złe długi

Od stycznia bieżącego roku podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z tzw. ulgi za złe długi, która pozwala wierzycielowi na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności, jeśli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od upływu terminy jej płatności (termin określony w umowie, fakturze, rachunku). Do tej pory taką możliwość mieli wyłącznie podatnicy VAT. To jeden ze sposobów na rozwiązanie problemów wielu firm z nieuregulowanymi fakturami, które często przyczyniają się do tzw. zatorów płatniczych.

  • Zmiany w sposobie wystawiania faktur

To kolejna zmiana, która bezpośrednio dotyczy wielu przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. To znacznie utrudni wystawianie faktur na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego, co do tej pory było powszechnie praktykowane.