20 Czerwca 2022

Poznajmy niektóre zmiany w przepisach podatkowych które weszły w życie w 2022 roku

Zmiany Podatkowe 2022

Każdego roku w styczniu dowiadujemy się nie tylko o podwyżkach ale i zmianach w przepisach, które wchodzą w życie. Raz jest ich więcej, raz mniej, ale są zawsze. Teraz też tak będzie. Oto najistotniejsze z nich:

Chorobowe po nowemu 

Należy wiedzieć, że skrócenie prawa do zasiłku to jedna z najważniejszych zmian znowelizowanej ustawy w systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie możemy być na zasiłku 182 dni w roku (270 dni przy gruźlicy i ciąży). Do tego okresu wliczane są poprzednie zwolnienia, o ile przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 60 dni. Co istotne limit 182 dni z prawem do zasiłku jest na jedną chorobę. Wystarczy jednak, że po tym czasie lekarz wystawi L4 na inną, a okres zasiłkowy liczy się od początku. Od stycznia 2022 roku każda choroba będzie wliczana do tego półrocznego limitu. I jeśli go przekroczymy, pieniędzy na L4 nie dostaniemy. Będziemy musieli przepracować 60 dni, aby w razie niedyspozycji znów dostać świadczenie. Dotąd, jeśli straciliśmy pracę zachorowaliśmy w ciągu 14 dni po rozwiązaniu umowy, to mogliśmy być na zasiłku 182 dni. Od nowego roku otrzymamy jedynie przez 91 dni. Nie dotyczy to między innymi osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w ciąży. Wyższy zasiłek dostaniemy za pobyt w szpitalu. Będzie wynosił 80 procentowy podstawy wymiaru (dotąd – 70 procentowy). Zmiany i to na lepsze czekają też przedsiębiorców. Do tej pory, jeśli spóźnili się z zapłatą składki chorobowej choć o jeden dzień, tracili prawo do zasiłku i musieli odczekać 90-dniowy okres karencji regularnie płacąc składkę. Od nowego roku otrzymają świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nawet wtedy, kiedy składka wpłynie do ZUS z opóźnieniem. Nowe przepisy dają też prawo do zasiłku macierzyńskiego kobietom, które urodziły dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotąd to uprawnienie przysługiwało tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Zmiany w podatkach

a). kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych.
b). podwyższony został próg podatkowy po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32-procentowa stawka PIT – z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych.
c). koniec z odliczaniem składki zdrowotnej przy rocznym zeznaniu PIT (do tej pory można było 7,75 procent tej składki odliczyć od podatku).
d). samotni rodzice już nie będą mogli rozliczać się z dzieckiem na preferencyjnych zasadach. Zamiast tego będą mogli odpisać 1500 zł rocznie od podatku.
e). zerowy pit będzie obowiązywał dla:
– osób pracujących, które osiągnęły wiek emerytalny.
– rodziców, posiadających co najmniej 4 dzieci. Limit ulgi to 85 528 zł
f). osoby, które wrócą z zagranicy, przez cztery lata będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł rocznie.

Warto wiedzieć, że powyższe zmiany obowiązują przy rozliczeniu PIT za 2022 roku, czyli uwzględnimy je dopiero w 2023 roku. W 2022 roku nadal możemy zatem skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej w deklaracji PIT. Dochody za 2021 roku powinny zostać rozliczone w świetle dotychczasowych przepisów podatkowych.

Zmiany w składce zdrowotnej

Przewiduje je rządowy program „Polski Ład”. Dotknie on osoby lepiej zarabiające. Dla pracowników etatowych a także dla emerytów i rencistów, składka zdrowotna pozostanie na dotychczasowym poziomie – 9 procent podstawy wymiaru.

W przypadku przedsiębiorców będzie uzależniona od tego, w jaki sposób osoba prowadząca działalność rozlicza się z fiskusem. Kiedy jest to:

a). podatek liniowy – składka miesięczna wyniesie 4,9 procent dochodu, nie mniej niż 270,90 zł.
b). karta podatkowa – 270,90 zł miesięcznie.
c). ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka zależy do wielkości uzyskiwanych przychodów.

Zmiany w emeryturach

Zyskają osoby mające niskie świadczenia. Emerytury i renty poniżej 2500 zł netto będą wolne od podatku dochodowego. Ci, którzy mają wyższe świadczenia, zapłacą go tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. W marcu, jak co roku, nastąpi waloryzacja świadczeń i dodatków. Tym razem, z uwagi na wysoką inflację, może wynieść nawet 5,85 procent. Dokładny wskaźnik poznamy w lutym 2022 roku. Zmieniają się zasady przeliczania świadczeń dla osób, które otrzymują tzw. stare emerytury i nadal dorabiają. Będzie to możliwe raz w roku. Koniec z „dyskryminacją” emerytów czerwcowych. Obowiązuje zasada, że przejście na emeryturę w czerwcu nie może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach.

Wsparcie dla rodziców

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie określone w „Polskim Ładzie”. Prawo do niego mają rodzice oraz osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Świadczenie będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12-stego do 36 miesiąca życia. Jego maksymalna wysokość to 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzic sam zdecyduje, czy woli wypłaty po 1000 zł przez 12 miesięcy, czy po 500 zł przez 24 miesiące. Warto wiedzieć, że prawo do kapitału opiekuńczego będą mieli także rodzice, którzy już mają drugie i kolejne małe dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez dzieci wskazanego przepisami wieku.