Artykuł

Komu przysługuje Mały ZUS dla firm?

Jeśli prowadzisz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów, możesz skorzystać z tzw. Małego ZUS-u. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do najmniejszych przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość uzależniona jest od osiąganych przychodów.

Wiele mniejszych firm, które korzystają z naszych usług w ramach profesjonalnej obsługi księgowej czy doradztwa podatkowego, skorzystało z możliwości opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Z tego artykuł dowiesz się, czy ty też możesz dołączyć do tego grona.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z Małego ZUS-u?

Z Małego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Oprócz tego przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie może osiągać przychodów wyższych niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 63 tys. zł rocznie).

Mały ZUS został wprowadzony z uwagi na potrzeby zgłaszane przez wielu mniejszych przedsiębiorców zobligowanych do uiszczania składek na ubezpieczenia, które nie były adekwatne do osiąganych przez nich przychodów. To bardzo często niekorzystnie wpływało na ich sytuację finansową, funkcjonowanie na rynku i stanowiło główną przyczynę zakańczania działalności.

Od lutego bieżącego roku zgodnie z uchwaloną nowelizacją ubezpieczeniową obowiązywać będzie również Mały ZUS Plus, który znacznie zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek na preferencyjnych warunkach.

Od lutego Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus zastąpi dotychczas obowiązujący Mały ZUS i ma obniżyć składki płacone przez przedsiębiorców o niższych przychodach. Po zmianach z preferencyjnych składek będą mogli skorzystać podmioty, których przychód w 2019 roku nie przekroczył kwoty 120 tys. zł. Dodatkowo jednak będą musieli udowodnić, że działalność prowadzona była w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus należy zgłosić do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach zgłoszenia będzie można dokonywać do końca stycznia.